Executive

PiRR beschrijft hier hoe een gemeente het keurmerk “Veilig opgroeien” kan verwerven en hoe de werking van de Stichting daartoe leidt.

Achtereenvolgens komen aan bod de werking in de gewenste, toekomstige situatie; de stand van zaken; de wijze waarop het programma wordt geïnstalleerd en kosten en baten.

Allereerst wordt ingegaan op de vraag welke toevoegingen de activiteiten van Stichting PiRR (operationaliteit, integraliteit en meetbaarheid) maatschappelijk hebben.

Met PiRR komen mijlpalen in zicht voor besparingen die eerder slechts op papier bestonden.

Voor iedere gemeente worden mijlpalen ontwikkeld, die laten zien hoever lokale successen zijn gevorderd.

Uittreksel van de statuten van PiRR:  „De stichting heeft ten doel: Door coördinatie van de bestaande veiligheidsmaatregelen en in samenwerking met alle Gemeentelijke organisaties, de Politie en Justitie de jeugd delinquentie in Nederland te verminderen. De stichting maakt hiervoor gebruik van het PAD©- programma en installeert in samenwerking met de bestaande gemeentelijke organisaties een doelmatig en meetbaar systeem dat duurzaam en integraal van opzet is om te voorkomen dat jongeren in een criminele carriëre terecht komen, dan wel hen daaruit te helpen op weg naar een normaal en veilig bestaan. „

 
              …………………………………………………..
              G. J. Rademaker, bestuurder
              G. J. Rademaker, bestuurder